Predmet Company Valuation s prof. Uzikom sa uskutoční Skúška sa uskutoční 08.03.2013 o 10.30 hod. v miestnosti 304.
Prednášky sú v prílohe, naštudujte si ich vopred.