EkF TU Ko?ice Zasadnutie Akademickej obce EkF TUKE 11.04.2017
Pozývame Vás na zasadnutie Akademickej obce EkF TUKE, ktoré sa na základe uznesenia AS EkF TUKE uskutoční dňa 21. 4. 2017 (piatok), o 9:00 hod. v ZP2. Tešíme sa na stretnutie s Vami. AS EkF TUKE

...späť