EkF TU Ko?ice Regionálne diskusné fórum 24.04.2017
V piatok, 5. mája 2017 od 10:00 do 11:30 sa v Univerzitnej knižnici TUKE uskutoční Regionálne diskusné fórum: Budúcnosť EÚ a inteligentných miest. Diskutovať budú: pán M. Šefčovič, podpredseda EK, pani M. Smolková, poslankyňa EP, pán I. Štefanec, poslanec EP a pani R. Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice. [download]

...späť