EkF TU Ko?ice Pán Ľudovít Ódor na EkF TUKE 25.04.2017
Dňa 2. mája 2017, o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Ľudovít Ódor s prednáškou na tému: Čo nás kríza naučila vo fiškálnej politike. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]

...späť