EkF TU Ko?ice Projekt ATTRACTIVE DANUBE na EkF TUKE 27.04.2017
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu ATTRACTIVE DANUBE - Zlepšenie kapacít na zvýšenie atraktívnosti územia Dunajského regiónu. Viac informácií: [download]

...späť