EkF TU Ko?ice Pani Brigita Schmögnerová na EkF TUKE 09.10.2017
Dňa 17. októbra 2017 o 9:30 hod., v posluchárni P24 (prízemie B-blok hlavnej budovy TUKE) vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pani Brigita Schmögnerová s prednáškou na tému: Od zlatého štandardu cez lokálne a paralelné meny k „sovereign money“. Všetci ste srdečne pozvaní! [download]

...späť