EkF TU Ko?ice Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z MRK 09.10.2017
Dňa 29. septembra 2017 sa na pôde EkF TUKE konala panelová diskusia na tému životných podmienok ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Viac informácií: [download]

...späť