EkF TU Ko?ice Pán Róbert Kollár na EkF TUKE 06.11.2017
Dňa 14. 11. 2017 v miestnosti ZP2 o 7:30 hod. privítame na pôde EkF TUKE pána Róberta Kollára, riaditeľa spoločnosti LYNX. Máte možnosť vypočuť si prednášku IT sektor - špeciálny prípad pre hospodársku politiku a diskutovať o tejto zaujímavej téme. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií: [download]

...späť