EkF TU Ko?ice Workshop: Veda a výskum na Ekf TUKE 26.03.2018
Dňa 8. marca 2018 sa na pôde EkF TUKE konal workshop, ktorého cieľom bolo oboznámiť, analyzovať a predstaviť vedecko-výskumné aktivity a výstupy jednotlivých katedier. Ambíciou organizačného tímu je podnecovať diskusiu, stimulovať inovatívne myšlienky a podporovať fakultný výskum. V neposlednom rade, môže projekt vzbudiť záujem o výskumnú činnosť medzi študentmi, a tým zvýšiť záujem o doktorandské štúdium. Viac informácií: [download]

...späť