EkF TU Ko?ice Zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE 17.04.2018
Akademický senát EkF TUKE zvoláva na 19. apríla 2018, o 8:30 hod., do posluchárne ZP2 zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE. Všetci ste srdečne pozvaní diskutovať o aktuálnych témach života na fakulte. Viac informácií: [download]

...späť