EkF TU Ko?ice Projekt InoLearn4BEEs na EkF TUKE 18.06.2018
Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) a Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti (Rumunsko) v spolupráci s Agence Universitaire de la Francophonie (Rumunsko), SC Avantera srl ​​(Rumunsko), RNU "Angel Kanchev" (Bulharsko) a Maria Curie-Sklodowska University of Lublin (Poľsko) začala v novembri 2017 v rámci programu ERASMUS + (výzva na roky 2014-2020) projekt "InoLearn4BEEs". Viac informácií nájdete na: [download]

...späť