EkF TU Ko?ice Pán Toshihiro UCHIDA v Košiciach 24.04.2019
Pozývame Vás na sériu stretnutí s prof. Dr. Toshihirom Uchidom z Chukyo University v japonskej Nagoyi. Dňa 29. apríla 2019 (pondelok) o 15,10 hod. sa v posluchárni ZP2 uskutoční prednáška na tému „Voluntary Environmental Behaviors“. Dňa 2. mája 2019 (štvrtok) o 11,00 hod. sa v miestnosti č. 218 (2. poschodie, Němcovej 32) uskutoční seminár na tému „Intersection of Environmental & Behavioral Economics“ Všetci ste srdečne vítaní. [download]

...späť